Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Reklamační řád                   

Reklamační list ke stažení.pdf

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24měsíců.

 

Tento „REKLAMAČNÍ ŘÁD“ je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Roman Novák , provozovatele internetového obchodu www.rono.cz, IČ 16384253, DIČ CZ6809221991, se sídlem Višňový sad 318, 417 42 Krupka (dále jen prodávající). Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na internetovém obchodu prodávajícího www.rono.cz.

 

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Záruka a reklamace :

1. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí výrobku spotřebitelem

2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců

 2.2 Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s občanským zákoníkem (§ 619 odst. 2) se záruka nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. (Délka záruční doby na baterii tedy není totéž co délka životnosti baterie, neboť postupný úbytek kapacity je důsledkem běžného opotřebení při užívání baterie.)

3. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením

5. Reklamaci je možné uplatnit:

A) poštou

B) osobně v sídle prodávajícího.

C) zasláním elektronicky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku internet na emailovou adresu prodávajícího info@rono.cz, kdy reklamační list je zpřístupněn na internetovém obchodě

7. Náklady na dopravu výrobku od spotřebitele k prodávajícímu hradí spotřebitel, náklady na zaslání reklamovaného výrobku zpět hradí prodávající. V případě uznané reklamace bude poštovné, které zákazník uhradil za zaslání zboží kupujícímu vráceno zákazníkovi společně s reklamovaným výrobkem (dle dohovoru).

8. Reklamované zboží, prosíme, řádně zabalte, aby při přepravě výrobku nedošlo k dalšímu znehodnocení výrobku a přiložte reklamační list (pokud jste jej již nezaslali prostřednictvím emailové korespondence).

9. Reklamační list vyplňte dle jeho obsahu (důležité: uveďte popis vady a kontakt na Vás)   -    Reklamační list ke stažení.pdf

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení.

 

Co dělat když...

… je dodávka mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, případné poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, neprodleně nás kontaktujte emailem nebo telefonicky  (uvádějte číslo objednávky, číslo balíku, číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Doporučujeme pořídit fotografie poškození obalu tak i zboží.

 

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 89/2012 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, měl by zboží vrátit nepoškozené,čisté s původní dokumentací a pokud možno v původním neporušeném obalu ,ve stavu a hodnotě ,v jakém zboží převzal.Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující. V případě, že bude vráceno zboží nekompletní či poškozené, má prodávající právo vracenou kupní cenu snížit o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. Po tomto termínu nebude na tyto zásilky reflektováno. Totéž platí o zasílání zboží zpět na dobírku. Na takové zásilky opět nebude reflektováno a budou vráceny zpět odesílateli. Po převzetí a kontrole správným způsobem vráceného zboží, provozovatel zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku a to do 14-ti dnů předem dohodnutým způsobem platby tzn. převodem na určený účet nebo poštovní poukázkou.

 

Poradenství při výběru v eshopu

široký sortiment

Doprava zboží skladem ihned expedujeme

Dárek ke každé objednávce

Moderní eshop od  Webmiumeshop